Стартират информационни дни за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ по ОПИК

ОП ИКГлавна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Варна – 15 януари 2019 г. (вторник), в зала на хотел „Черно море“ от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
  • Русе – 16 януари 2019 г. (сряда), в Пленарна зала на Община Русе от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
  • Монтана – 17 януари 2019 г. (четвъртък), в залата на Общински младежки дом от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
  • Стара Загора – 29 януари 2019 г. (вторник), в залата на Общински съвет-Стара Загора от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
  • Пловдив – 30 януари 2019 г. (сряда), в зала „Пълдин“ в хотел „Санкт Петербург“, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
  • Благоевград – 31 януари 2019 г. (четвъртък), в зала „22 септември“ – Община Благоевград, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
  • София – 04 февруари 2019 г. (понеделник), в зала „Диамант“ в х-л „Рамада“, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)