Относно стандартите


ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ ОТНОСНО СТАНДАРТИТЕ

logo_iso_s„Документи и записи“
Описание на необхдимите поддържани документи и записи свързани със системата за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008;

 

logo_iso_s

„Указания за въвеждане на ISO 9001:2008 на базата на ISO 9001:2000“
В този материал е описана методиката за въвеждане на система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 на базата на ISO 9001:2000.

 

logo_iso_s

„Избор и употреба на семейство стандарти ISO 9000“ (EN)
В този материал е описана методиката за избор на подходящ стандарт и са разяснени стандартите от семейството стандарти ISO 9000.

 

logo_iso_18001_s

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 като система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието“
Учебен материал на гл. ас. д-р Ивайло Стайков – Нов български университет.

 

logo_st_s

Въпросник за провеждане на вътрешен одит на интегрирана система за управление съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001″
Въпросник за провеждане на вътрешен одит на интегрирана система за управление, който може да бъде полезен не само за интегрирана система, а и за системи за управление за единични стандарти.
Източник – www.kachestvoto.com