Относно CE маркировка


ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ ОТНОСНО CE МАРКИРОВКА

logo_ce_s„Презентация относно CE маркиране на продукти“
В този материал са представени стъпките до постигане на CE маркировка.

 

logo_ce_s

„Стандартизиране на продукт“
В този материал е разяснена процедурата по стандартизиране на даден продукт.

 

logo_ce_s

„Наредба за маркировката за съответствие“
С тази наредба се определят правилата за нанасяне и графично изображение на маркировката за съответствие.