Референтен лист СУ ISO


ISO-logoРеферентен лист на разработени и внедрени системи за управление в съответствие със стандартите на ISO

 1. „ФОРМЕКС“ ООД – гр. Варна – Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008;
 2. „МБИ България“ ЕООД – гр. Каварна – Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008;
 3. „ДИМАК“ ЕООД – гр. Шумен – Разработка на документация и внедряване на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 2005 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“;
 4. „ДАНАУТО“ ЕООД – гр. Шумен – Разработка на документация и внедряване на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 2005 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“;
 5. „КОАТТЕХ“ ООД – гр. Варна – Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015;
 6. „ФОРЕМЕКС“ ЕООД – гр. Варна – Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015;
 7. „МБИ България“ ЕООД – гр. Каварна – Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015;
 8. „АЛБЕНА“ АД – к.к. Албена – Интегрирана Система за управление на качеството и околната среда в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 и стандарт ISO 14001:2015;
 9. „АЛБЕНА“ АД – к.к. Албена – Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007;
 10. „ГАЛЕРА“ ООД – гр. Варна – Система за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011;
 11. „КАРНЕС“ ЕООД – гр. Русе – Система за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011;
 12. „ДЕТЕКС“ ООД – гр. Шумен – Система за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011;
 13. „НАВИСИМ“ ООД – гр. Варна – Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015;
 14. „НАВИСИМ“ ООД – гр. Варна – Системи за управление на информационни услуги в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 20000-1:2011;