За нас


Визия

Визия

„Глобал консулт инженеринг“ ООД е консултантска компания развиваща дейността си на територията на цялата страна, специализирана в предлагането на уникални услуги и решения за намаляване на фирмените разходи и създаване на устойчив бизнес. Целта на нашите бизнес консултации е да помогнем на вашия мениджърски екип при оптимизиране на дейностите на фирмата, намаляване на разходите или реализиране на нови проекти на компанията ви.

Уникалният ни подход се основава на методологията и личното ни отношение. Ние сме приятели на нашите клиенти, което силно улеснява общата ни работа. Нашите консултанти работят постоянно на място с персонала на компанията-клиент за постигане на максимални резултати.


Дейности

ДейностиНие предоставяме широк кръг от услуги, свързани с управлението на проекти:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;
  • Управление проекти;
  • Разработване на тръжни документи според процедурите на Европейския съюз и на Закона за обществените поръчки;
  • Изготвяне на тръжни предложения;
  • Разработване на системи за управление на качеството (Разработване на наръчници, процедури и форми);
  • Внедряване на системи за управление на качеството;
  • Подготовка и обучение на персонала за сертифициране на системи за управление на качеството;
  • Уеб дизайн и разработка.

История

История„Глобал консулт инженеринг“ ООД е основана в края на 2013 г. като семейна компания. Между 2013 и 2015 година основната дейност на фирмата е в сферата на консултантските услуги. За две години дружеството развива постоянна клиентска мрежа и се стреми да предостави на своите клиенти все по-голям набор от услуги, като в наши дни сме постигнали пълно административно, инвестиционно и маркетингово обслужване. Благодарение на услугите свързани с разработването на проекти към националните и европейските фондове, заедно с нашите клиенти, превърнали се в наши постоянни партньори, сме усвоили инвестиции на стойност над 1 500 000 евро. Благодарение на разработените и внедрените от „Глобал Консулт Инженеринг “ ООД системи за управление в съответствие с международните стандарти на ISO нашите клиенти са затвърдили своето място на световния пазар и са се превърнали във водещи сили.

В края на 2016 година се заражда идеята за добавяне на поредната нова услуга, изискваща създаването на Студио за уеб дизайн и разработка „Глобал Консулт Инженеринг“ ООД . Създават се екипи за Уеб разработка, Уеб програмиране и Графичен дизайн. 


Станете част от нашата общност

ОбщностАко желаете да разширите вашите възможности, свържете се с нас посредством предоставените възможности за контакти. Ние нямаме интерес да ви заливаме с ненужна и неподходяща информация и по този начин да обезценяваме собствения си труд.