Референтен лист ФАР


Програма ФАР

Референтен лист на разработени, одобрени и управлявани проекти – ПРОГРАМА ФАР  BG 2005/017-353.10.04, „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия”

„Политерм“ООД – BG 2005/017-353.10.04/ESC/G/GSC-2-111 „Доставка на технологично оборудване, компютърно оборудване и софтуер за проектиране”.