Референтен лист ФУТ


ФУТРеферентен лист на разработени, одобрени и управлявани проекти към ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“ към МТСП

 1. „Политерм“ ООД – „Реконструкция на производствено хале, санитарни възли към него, складово помещение и битово помещение за почивка на производствените работници“;
 2. „МИПА” ООД – “Подобряване на работната среда и условията на труд чрез реконструкция на покривни конструкции и изграждане хидроизолация, вентилационна, отоплителна и осветителна системи в цех за производство на мебели. Реконструкция на битови и сервизни помещения. Намаляване процента на ръчния труд и създаване на нови работни места”;
 3. “Деметра” ООД – “Подобряване на работната среда и условията на труд чрез реконструкция на покриви, изграждане на осветителна и вентилационна инсталации в складови помещения.”;
 4. ЕТ “Мелъни – 2002 – Алтан Тепик” – “Подобряване на работната среда и условията на труд чрез реконструкция на производствени помещения. Намаляване процента на ръчния труд, чрез закупуване на ново технологично оборудване и създаване на нови работни места.”;
 5. ЕТ “СЕ – Миралаев – Евгений Георгиев” – “Подобряване на работната среда и условията на труд чрез реконструкция на производствено и складово помещение, изграждане на вентилационна и осветителна системи. Реконструкция и създаване на битови и сервизни помещения. Намаляване процента на ръчния труд, чрез закупуване на ново технологично оборудване и създаване на нови работни места.”;
 6. „Химера” ООД – “Подобряване на условията на труд чрез закупуване на ново технологично оборудване, позволяващо безопасна работа и изграждане на осветителна инсталация и преградни стени на работно място извън производственото помещение.”;
 7. ЕТ “Искрена – Петър Петров” – “Подобряване на работната среда и условията на труд чрез реконструкция на покривни конструкции и изграждане хидроизолация, вентилационна, отоплителна и осветителна системи, изграждане на бетонов под в цех за производство на дървени палети. Създаване на битови и сервизни помещения. Намаляване на рисковия процент от амортизирано старо технологично оборудване и създаване на нови работни места, чрез обособяване допълнително производство на мебели.”;
 8. ”Метал” АД  – „Създаване на съвременни социално битови условия за персонала чрез ремонт на съществуваща сграда: изграждане на съблекални, санитарни възли и зала за кетъринг. Подобряване условията на труд на производствения персонал в участъка за каучукови изделия”;
 9. „ДИМАК“ ЕООД – „Подобряване условията на труд във фирма „ДИМАК” ООД, чрез реконструкция на производствени помещения и изграждане на аспирация и санитарно битови помещения”;
 10. “МИПА” ООД – “Подобряване условията на труд, чрез отоплителна инсталация и осветителна система в монтажен участък и търговска сграда. ”;
 11. „ДАНАУТО” ЕООД – „Подобряване условията на труд в „ДАНАУТО” ЕООД – гр. Шумен, чрез ремонт на ел. инсталация, осветление и подобряване на санитарно битовите условия”;
 12. “Мадара” АД – „Подобряване условията на труд във фирма „МАДАРА” АД, чрез привеждане в съответствие факторите на микроклимат, осветление, електробезопасност, химични агенти и безопасност на труда в производствено хале за производство на селскостопанска техника”;
 13. ЕТ„ПРИММО – ЖИВКО ПЕЙЧЕВ” – „Подобряване условията на труд във фирма ЕТ„ПРИММО – ЖИВКО ПЕЙЧЕВ”, чрез привеждане в съответствие факторите на микроклимат, осветление, електробезопасност и тежест на труда”;
 14. Дива Инженеринг” ЕООД – „Подобряване условията на труд във фирма „ДИВА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, чрез привеждане в съответствие факторите на микроклимат, осветление, електробезопасност, тежест на труда и обособяване на битовка”;
 15. „МИПА“ ООД – „Подобряване условията на труд в „МИПА“ ООД при изработване на мебели от масив и фурнировани плоскости“;
 16. „ФОРМЕКС” ЕООД – „Подобряване условията на труд във фирма „ФОРМЕКС” ЕООД, чрез привеждане в съответствие факторите на микроклимат, осветление, електробезопасност и обособяване на санитарно битови помещения”;
 17. „МИПА“ ООД – „Подобряване условията на труд в „МИПА“ ООД в сградата на участък за сглобяване на мебели от масив и фурнировани плоскости”;