Референтен лист ОП „РКБИ“ 2007-2013

ОП РКБИРеферентен лист на разработени, одобрени и управлявани проекти – ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013 г.

 1. “КММ”АД – ТММ – 02 – 39 / 17.07.2009 г. „Технологична модернизация на „КММ” АД, чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес”;
 2. “МИПА” ООД – 2МС-02-138/04.08.2009г. „Повишаване на конкурентоспособността на фирма „МИПА“ ООД чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството в съответствие със стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004”;
 3. „Коаттех“ ООД – 2ТММ-02-153/18.02.2011 г. „Технологично обновление и разширение на производството на “Коаттех” ООД на екологични техника и технология за прахови полимерни покрития, емайлиране и талкиране“;
 4. „ДЕТЕКС” ООД – 2ТММ-02-72/18.02.2011 г. „Разширяване и модернизиране на съществуващо производство на генератори на сигнали аксесоари за тях“;
 5. „Дива Инженеринг” ЕООД – 2ТММ-02-48/18.02.2011 г. „Технологична модернизация на производствения процес в „ДИВА ИНЖЕНЕРИНГ”, чрез обновяване на технологичното оборудване”;
 6. „ЛИЧЕВ” ЕООД – 3МС-02-25/01.06.2011 г. „Повишаване конкурентоспособността на фирма „ЛИЧЕВ” ЕООД, чрез въвеждане на система за управление на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2004 и интегрирането и с въведената СУК ISO 9001:2008“;
 7. „ДИМАК“ ЕООД – 3МС-02-68/01.06.2011 г. „Повишаване на конкурентоспособността на Димак ЕООД чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството ISO 9001:2008“;
 8. “Мадара” АД – 3МС-02-67/01.06.2011 г. „Повишаване конкурентоспособността на „Мадара” АД на външния пазар, чрез въвеждане на Системата за управление на качеството СД ISO/TS 16949:2010“;
 9. „Коаттех“ ООД – 4МС-02-161/27.04.2012 г. „Повишаване конкурентоспособността на „Коаттех” ООД, чрез въвеждане на система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и внедряване на „СЕ” маркировка”;
 10. „БАК 2“ООД – 3ТММ-02-51/20.10.2011 г. “Технологична модернизация на производствения процес в „БАК 2“ ООД, чрез обновяване на технологичното оборудване”;
 11. “Формекс” ООД – BG161PO003-2.1.13-0086-C0001/05.07.2012 г. „Повишаване ефективността на технологичния процес във “Формекс” ООД, чрез технологично обновление”;
 12. „РЕКАРПЛАСТ 2006“ ООД – BG161PO003-2.1.13-0122-C0001„Повишаване конкурентоспособността на „Рекарпласт 2006“ ООД, чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване“;
 13. „СИДИ” ООД – BG161PO003-2.1.13-0143-C0001 „Технологична модернизация и оптимизиране на производствения процес в „СИДИ” ООД“
 14. „ПОЛИТЕРМ“ ООД – BG161PO003-2.3.02 „Подобряване на енергийната ефективност на производствено – административната сграда на „Политерм“ ООД;
 15. „КОАТТЕХ“ ООД – BG161PO003-2.3.02 „Подобряване на енергийната ефективност на производствена сграда на „Коаттех“ ООД.
 16. „Агромашинаимпекс – Шумен“АД – BG161PO003-2.3.02 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „Агромашинаимпекс – Шумен“АД”.