Референтен лист ОП „ИК“ 2014-2020


ОП ИКРеферентен лист на одобрени и управлявани проекти към ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

  1. „ГАЛЕРА 07“ ЕООД – BG16RFOP002-2.001 „Подобряване ефикасността на производствения капацитет и създаване на условия за експортен потенциал на „Галера 07“ ЕООД“;
  2. „ПАЛИНИКО“ ООД – BG16RFOP002-2.001 „Подобряване ефикасността на производствения процес и разнообразяване на продуктовия асортимент в „Палинико“ ООД“;
  3. „ДЕТЕКС“ ООД – BG16RFOP002-2.001 „Подобряване ефикасността на производствения капацитет и разширяване експортния потенциал на „Детекс“ ООД“;
  4. „РЕКАРПЛАСТ 2006“ ООД – BG16RFOP002-2.001 „Оптимизиране на производствения процес и подобряване на експортния потенциал в „РЕКАРПЛАСТ 2006“ ООД“;
  5. „ФОРМЕКС“ ЕООД – BG16RFOP002-3.001 „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на “ФОРМЕКС” ЕООД“;
  6. „ГАЛЕРА 07“ ЕООД – BG16RFOP002-3.001 „Повишаване на енергийната ефективност на „Галера 07” ЕООД, чрез внедряване в производството на ново енергийно ефективно оборудване”;
  7. „ДЕТЕКС“ ООД – BG16RFOP002-3.001 „Повишаване на енергийната ефективност на „Детекс“ ООД“;
  8. „КАРНЕС“ EООД – BG16RFOP002-3.001 „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на „Карнес“ ЕООД“;